voorwaarden voor een bezoek aan KnippertjeKnap in corona tijd:

- KnippertjeKnap behoudt zich het recht om een klant niet toe te laten indien zij van mening is dat niet aan de gestelde                veiligheidsvoorwaarden is voldaan, of indien een klant meer dan 10 minuten later komt dan de gereserveerde begintijd.

  Er is in dat geval geen recht op restitutie van de kosten voor de knipbeurt 

- KnippertjeKnap werkt niet met een mondkapje (ook het kind draagt tijdens het knippen geen mondkapje)

 

- Het kind, het gezin van het kind en de begeleider die mee komt voor de afspraak (ouder, verzorger, familielid etc.)  hebben      geen klachten (hoesten, koorts).

- Ga pas naar binnen wanneer de andere klant buiten is en op de deur het teken hangt dat je naar binnen mag

- Er komt maximaal 1 ouder, verzorger, begeleider mee naar binnen voor de afspraak

- De ouder, verzorger, begeleider wacht tijdens het knippen binnen op de hiervoor ingerichte wachtzone

- Het gebruik van het toilet is alleen in noodgevallen toegestaan

© 2014, created by pimdoomen